Кафедра експериментальної фізики

Кафедра експериментальної фізики
Фізичний факультет

НАУКОВА РОБОТА

   Наукові дослідження на кафедрі експериментальної фізики проводяться науковцями та науково-педагогічними працівниками у ході виконання держбюджетних НДР та в межах робочого часу викладачів за такими напрямками:
      - вивчення структурного стану тонких плівок і механізмів фазових перетворень у них (наукові керівники: доц. Сухов В.М., провідний науковий співробітник НДЧ ХНУ імені В.Н. Каразіна Дукаров С.В.);
      - вивчення фізичної природи структурної надпластичності алюмінієвих сплавів (проф. Пойда В.П., старший викладач Мила Д.Є.);
      - теоретичні дослідження у галузі фізики плазми (проф. Єгоренков В.Д.);
      - дослідження у галузі фізики магнітних явищ (доц. Шурінова О.В.);
      - дослідження у галузі фізики міцності та матеріалознавства тугоплавких металевих матеріалів (старший викладач Лебедєв С.В.);
      - дослідження у галузі міцності та пластичності металів з ГЦК ґраткою (доц. Шеховцов О.В., старший викладач Зєтова Т.Р., аспірант Фтьомов Є.В.).
   Наукові співробітники НДЧ ХНУ імені В.Н. Каразіна, члени кафедри Дукаров С.В., Петрушенко С.І. та інженер Невгасимов О.О. здійснюють експлуатацію новітніх приладів (рентгенівського дифрактометра Shimadzu XRD 6100, растрового електронного мікроскопа Tescan Vega3 LMH) та низки просвічувальних електронних мікроскопів, які є у розпорядженні кафедри. Ці прилади використовуються у Центрі колективного користування науковим обладнанням університету для проведення структурних, фактографічних, рентгеноспектральних, рентгеноструктурних та біологічних досліджень.

 

Старший науковий співробітник НДЧ ХНУ імені В.Н. Каразіна кандидат фіз.-мат. наук Петрушенко С.І. проводить структурні дослідження з використанням растрового електронного мікроскопа Tescan Vega3 LMH.

 

Старший науковий співробітник НДЧ ХНУ імені В.Н. Каразіна кандидат фіз.-мат. наук Петрушенко С.І. та інженер НДЧ ХНУ імені В.Н. Каразіна Невгасимов О.О. проводять підготовку лабораторної установки для напилення тонких металевих плівок у вакуумі.

 

Начальник науково-дослідної частини ХНУ імені В.Н. Каразіна доц. Сухов В.М., провідний науковий співробітник НДЧ Дукаров С. В. та асистент Чурілов І.Г. обговорюють план проведення структурних досліджень.

 

Електронно-мікроскопічне зображення плівки свинцю, яка була розплавлена на вуглецевій підкладці. (Одержана провідним науковим співробітником НДЧ Дукаровим С. В. із співробітниками).

 

01

Вигляд зразка сплаву 1420 системи Al-Mg-Li-Zr, надпластично продеформованого до зруйнування у порівнянні з вихідним зразком. (Одержано проф. Пойдою В. П. та старшим викладачем Милою Д. Є.).

 

Характерні види волокнистих структур, які утворились у надпластично продеформованих зразках алюмінієвого сплаву 6111. (Одержані проф. Пойдою В. П. та старшим викладачем Милою Д. Є.).

   Приклади електронно-мікроскопічних зображень різних об’єктів, які були отримані науковими співробітниками кафедри експериментальної фізики з використанням новітніх приладів.

 

Демонстраційне зображення тіла комахи. Використовується при проведенні науково-популярних лекцій для школярів та студентів із метою їх ознайомлення з можливостями та методами растрової електронної мікроскопії.

 

Демонстраційне зображення фрагмента тіла комахи. Використовується при проведенні науково-популярних лекцій для школярів та студентів із метою їх ознайомлення включающих знакомство  з можливостями та методами растрової електронної мікроскопії.

 

Зображення фрагмента тіла комахи, одержане завдяки використання запатентованої технології Tescan, яка дає можливість спостерігати трьохмірну структуру об’єктів. Спостереження 3d эффекту можна здійснити завдяки використання червоно-синіх анагліфних окулярів. Ефект найкраще помітний при прямому спостереженні досліджуваного об’єкта.

 

Плівки олова на аморфній вуглецевій підкладці після плавлення металу.

 

Зображення плівок Bi-Sn/Cu, які були відпалені при температурі плавлення легкоплавкого компонента. Спостерігається формування дендритних структур при кристалізації.

 

Зображення структури кераміки, яка проявляє високотемпературну надпровідність.

 

Зображення одноклітинного організму, виявленого у геологічних нашаруваннях, який жив приблизно сто мільйонів років тому.

 

Зображення плівок германію з надзвичайно тонким шаром золота. Одержані з використанням високороздільного просвічу- вального мікроскопа, оснащеного тримачем для in situ нагрівання зразків. Серії крапок, розташованих вздовж ліній, є зображенням атомних площин. Це свідчить про кристалічну структуру матеріалу.

   Результати наукових досліджень співробітники кафедри експериментальної фізики публікують у провідних вітчизняних та закордонних наукових журналах та доповідають їх на міжнародних наукових конференціях.

Науковий доробок наукових та науково-педагогічних працівників кафедри експериментальної фізики за 2015-2019 роки.

Наукові статті, опубліковані в журналах, які мають імпакт-фактор, а також в інших наукових виданнях, що входять до науково-метричних баз даних і реферуються.

2015 рік:

1. Simple model of reduced electric field in ambipolar regime of dc discharge positive column in hydrogen. / V.A. Lisovskiy, E.P. Artushenko, V.D. Yegorenkov // Journal of Plasma Physics – 2015. – Volume 81. / Issue 03 / 905810312 (7 pages).
2. Calculating reduced electric field in ambipolar regime of dc discharge positive column. / V.A. Lisovskiy, E.P. Artushenko, V.D. Yegorenkov // Problems of atomic science and technology. 2015, № 1. Series: Plasma Physics (21). – Р. 205 – 208.
3. Reduced electric field in the positive column of the glow discharge in argon. / V.A. Lisovskiy, E.P. Artushenko, V.D. Yegorenkov // Vacuum. – 2015. – Volume 122. – Р. 75 – 81.
4. Inter-electrode distance effect on dc discharge characteristics in nitrogen. / V.A. Lisovskiy, E.P. Artushenko, V.D. Yegorenkov // Problems of atomic science and technology. – 2015, № 4(98). Series: Plasma Electronics and New Methods of Acceleration (9). – Р. 202 – 205.
5. Burning modes of dc glow discharge with a transverse constriction. V.A. Lisovskiy, P.A. Ogloblina, V.D. Yegorenkov // Problems of atomic science and technology. – 2015, № 4(98). Series: Plasma Electronics and New Methods of Acceleration (9). – Р. 206 – 210.
6. Does electric field nonuniformity affect gas breakdown? V.A. Lisovskiy, R.O. Osmayev, V.D. Yegorenkov // Problems of atomic science and technology. – 2015. – № 4(98). Series: Plasma Electronics and New Methods of Acceleration (9). – Р. 211 – 214.
7. Investigation of origination and development of the surface deformation relief of crystalline materials by laser radiation. / E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, O.V. Shekhovtsov, R.V. Shurinov, T.R. Zetova, K.S. Kazachkova // Functional Materials. – 2015. – V. 22, № 3. – P. 396 – 401.
8. Petrushenko S.I., Dukarov S.V., Sukhov V.N. Formation and thermal stability of liquid phase in layered film systems. // Vacuum. – 2015. – 122, A. – P. 208 – 214.
9. Colloidal Properties and Behaviors of 3nm Primary Particles of Detonation Nanodiamond in Aqueous Media. / N.O. Mchedlov-Petrossyan, N.N. Kamneva, A.I. Marinin, A.P. Kryshtal, E. Ōsawa // Physical Chemistry Chemical Physics, Phys. Chem. Chem. Phys. – 2015 – 17. – Р. 16186 – 16203.
10. Dielectric properties of magnetic nanoparticles suspension in a ferroelectric liquid crystal. / E.V. Popova, S.A. Gamzaeva, А.I. Krivoshey, A.P. Kryshtal, A.P. Fedoryako, M.F. Prodanov, M.A. Kolosov, V.V. Vashchenko // Liquid Crystals. – 2015. – 42, 3. – Р. 334 – 343.
11. Structural changes in Bi-43 wt % Sn eutectic alloy under superplastic deformation / V.F. Korshak, Y.A. Shapovalov, O. Prymak, A.P. Kryshtal, R.L. Vasilenko // Physics of Metals and Metallography. – 2015. – 116, 8. – Р. 829 – 837.
11. Крышталь А.П., Миненков А.А., Джус С.С. Морфология островковых систем, формирующихся при плавлении сплошных пленок Bi на Ge и SiO2 подложках. // Нано- электрон. физ. – 2015. – 7, № 1. – Р 01024
12. The properties of 3 nm-sized detonation diamond from the point of view of colloid science. / N.O. Mchedlov-Petrossyan, N.N. Kamneva, A.P. Kryshtal, A.I. Marynin, A.I. Zakharevich, V.B., V.V. Tkachenko // Ukrainian Journal of Physics. – 2015. – 60, 9. – Р. 932 – 937.
13. The influence of the micellar pseudophase of the double chainedcationic surfactant di-n-tetradecyldimethylammonium bromide onthe absorption spectra and protolytic equilibrium of indicator dyes. / N.O. Mchedlov-Petrossyan, N.N. Kamneva, A.Yu. Kharchenko, S.V. Shekhovtsov, A.I. Marinin, A.P. Kryshtal // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2015. – 476. – Р. 57 – 67.
14. Colloidal solution of 3 nm bucky diamond: Primary particles of detonation nanodiamond. / N.O. Mchedlov-Petrossyan, N.N. Kamneva, E. Ōsawa, A.I. Marynin, S.T. Goga, V.V. Tkachenko, A.P. Kryshtal // Springer Proceedings in Physics. – 2015. – 171. – Р. 199 – 217.
15. Towards graded-index magnonics: Steering spin waves in magnonic networks. / C.S. Davies, A. Francis, A.V. Sadovnikov, S.V. Chertopalov, M.T. Bryan, S.V. Grishin, D.A. Allwood, Y.P. Sharaevskii, S. A. Nikitov, V. V. Kruglyak. // Physical Review B. – 2015. – Т. 92. – №. 2. – С. 020408(5).
16. Postnikov V.A., Chertopalov S.V. Growth of large naphthalene and anthracene single-crystal sheets at the liquid–air interface // Crystallography Reports. – 2015. – Т. 60. – №. 4. – С. 594 – 600.
17. Внутренний размерный эффект в поликристаллических плёнках легкоплавких металлов / С.И. Петрушенко, С.И. Дукаров, В.Н. Сухов, И.Г. Чурилов // Журнал нано и электронной физики. – 2015, Т.7, №2. – С. 02033(6).

2016 рік

1. Частичное плавление и механизмы образования и развития волокнистых структур в ходе сверхпластической деформации сплава 6111. / А.В. Пойда, В.П. Пойда, В.В. Брюховецкий, Д.Е. Милая, Р.В. Сухов // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». – 2016. – №2 (102). – С. 107 – 113.
2. Child-Langmuir law applicability for a cathode sheath description of glow discharge in hydrogen. / V. A. Lisovskiy, K. P. Artushenko, V. D. Yegorenkov // Physica Scripta. – 2016. – V.91. – Р. 085601 (9 pp).
3. Normal mode of dc discharge in argon, hydrogen and oxygen. / V.A. Lisovskiy, K.P. Artushenko, V.D. Yegorenkov // Problems of atomic science and technology. – 2016. – No.6. – Р. 223 – 226.
4. Forming a unipolar pulsed discharge in nitrogen. / V.A. Lisovskiy, P.A. Ogloblina, S.V. Dudin, V.D. Yegorenkov, A.N. Dakhov // Problems of atomic science and technology – 2016. – No.6. – Р. 227 – 230.
5. Features of structure of copper two-dimensional polycrystals obtained by recrystallization method and nature of its changes in process of plastic deformation. / E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, R.V. Shurinov, T.R. Zetova, S.V. Talakh, A.V. Dergacheva // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». – 2016, №1 (101). – P. 88 – 91.
6. Substructure and orientation heterogeneity of polycrystalline aluminum and its changes during plastic deformation / E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, O.V. Shekhovtsov, R.V. Shurinov, T.R. Zetova // Functional Materials. – 2016. – 23, № 4. – Р. 561 – 569.
7. Петрушенко С.И., Дукаров С.В., Сухов В.Н. Переохлаждение при кристаллизации частиц легкоплавких металлов в многослойных пленках «углерод-металл-углерод». // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». – 2016. – №4 (104). – С. 118 – 124.
8. Supercooling during crystallization of fusible metal particles in multilayer “carbon-metal-carbon” films. // S.I. Petrushenko, S.V. Dukarov, V.N. Sukhov / Problems of Atomic Science and Technology. – 2016. – V. 104, N. 4. – P. 118 – 124.
9. Stability Limits of the Liquid Phase in the Layered Mo/Pb/Mo, Mo/Bi/Mo and Mo/In/Mo Film Systems. / S.I. Petrushenko, S.V. Dukarov, V.N. Sukhov // Journal of Nano-Electronic Physics. – 2016. – V. 8, № 4. – P. 04073(6).
10. Зростання наскрізних пор і термічне диспергування суцільних полікристалічних плівок міді. // С.І. Петрушенко, С.В. Дукаров, В.М. Сухов / Металлофиз. новейшие технол. – 2016. – Т. 38, №10. – С. 1351 – 1365.

2017 рік

1. Вплив розміру зерна і структурного стану меж зерен на параметри надпластичності алюмінійового стопу Al-Zn-Mg-Cu-Zr. / А.В. Пойда, В.П. Пойда, В.В. Брюховецький, Д.Є. Мила, А.В. Завдовєєв // Металлофиз. новейшие технол. – 2017. – Т. 39, №10. – С. 1345 – 1362.
2. Positive column contraction of the glow discharge in nitrogen. / V.A. Lisovskiy, V.A. Derevianko, V.D. Yegorenkov // Problems of atomic science and technology. Series: Plasma Physics (23). – 2017. – No 1. – Р. 144 – 147.
3. Electric field non-uniformity effect on dc low pressure gas breakdown between flat electrodes. / V.A. Lisovskiy, R.O. Osmayev, A.V. Gapon, S.V. Dudin, I.S. Lesnik, V.D. Yegorenkov // Vacuum. 2017. – 145. – Р. 19 – 29.
4. Current gain of a pulsed DC discharge in low-pressure gases. / V.A. Lisovskiy, P.A. Ogloblina, S.V. Dudin, V.D. Yegorenkov, A.N. Dakhov // Vacuum. – 2017. – 145. – Р. 194 – 202.
5.Child-Langmuir law for the cathode sheath of glow discharge in CO2. / V.A. Lisovskiy, H.H. Krol, R.O. Osmayev, V.D. Yegorenkov // Problems of atomic science and technology. – 2017. – № 1. Series: Plasma Physics (23). – Р. 140 – 143.
6. Lisovskiy V.A.,, Artushenko K.P.,, Yegorenkov V.D. Influence of the inter-electrode gap on the cathode sheath characteristics (voltage drop across it and its thickness). // Physics of Plasmas. 2017. – 24. – Р. 4982211 (13 pp.)
7. Formation stages of pulsed discharge in oxygen and carbon tetrafluoride. / V.A. Lisovskiy, P.A. Ogloblina, S.V. Dudin, V.D. Yegorenkov, A.N. Dakhov // Journal of Surface Physics and Engineering. – 2016. – Vol. 1, No. 4. – Р. 351 – 360.
8. Petrushenko S.I., Dukarov S.V., Sukhov V.N. Effect of lead on the thermal dispersion of continuous polycrystalline copper films. // Vacuum. – 2017. – V. 142. – P. 29-36
9. Kryshtal A.P, Minenkov A.A., Ferreira P.J. Interfacial kinetics in nanosized Au/Ge films: An in situ TEM study. // Applied Surface Science. – 2017. – Vol. 409. – P. 343 – 349
10. Aluminium surface morphology behaviour under high-flux helium ion bombardment. / O. Girka, O. Bizyukov, S. Bogatyrenko, I. Bizyukov // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2017. – Vol. 405. – P. 31 – 35.
11. Influence of structure 3,5,7,3′,4′ - Pentahydroxyflavone-based polymer films on their optical transparency. / D. Mishurov, A. Voronkin, A. Roshal, S. Bogatyrenko // Optical Materials. – 2017. – V. 64. – P. 166 – 170.
12. Synthesis and characterization of branched gold nanoparticles. / T.G. Beynik, N.A. Matveevskaya, M.V. Dobrotvorskaya, A.S. Garbuz, D.Y. Kosyanov, V.I Vovna, A.A. Vornovskikh, S.I. Bogatyrenko // Functional Materials. – 2017. – Vol. 24, Issue 1. – P. 21 – 25
13. Переохлаждение при кристаллизации тонких слоёв сплава Bi + 7% масс. Sn, находящихся в контакте с кристаллической медью. / С.В. Дукаров, С.И. Петрушенко, В.Н. Сухов, Р.И. Бигун, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Металлофиз. новейшие технол. – 2017. – Т. 39, № 8. – С. 1069 – 1086.

2018 рік

1. Superplastic behavior of 1933 aluminum alloy with bimodal structure at elevated temperatures / V.V. Bryukhovetsky, A.V. Poyda, V.P. Poyda, D.E. Milaya // Вопросы атомной науки и техники, серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». – 2018. – №2 – Р. 94 – 102.
2. Lisovskiy V.A., Osmayev R.O., Yegorenkov V.D. Cathode design effect on gas breakdown and modes of burning of the glow discharge in nitrogen. // Problems of atomic science and technology. – 2018. #4 . Series: Plasma Physics (116). – P. 150 – 155.
3. Structure and modes of dc glow discharge in nitrogen with hollow cathode or anode. / V.A. Lisovskiy, R.O. Osmayev, D.I. Hilko, V.D. Yegorenkov // Problems of atomic science and technology. – 2018. #6 . Series: Plasma Physics (118). – P. 211 – 213.
4. Metal oxide heterojunction (NiO/ZnO) prepared by low temperature solution growth for UV-photodetector and semi-transparent solar cell. / N.P. Klochko, V.R. Kopach, I.I. Tyukhov, D.O. Zhadan, K.S. Klepikova, G.S. Khrypunov, S.I. Petrushenko, V.M. Lyubov, M.V. Kirichenko, S.V. Dukarov, A.L. Khrypunova / Solar Energy. – 2018. – Т. 164. – С. 149 – 159.
5. Дукаров С.В. Рост островковых пленок при конденсации по механизму пар – жидкость / С.В. Дукаров, С.И. Петрушенко, В.Н. Сухов // Журнал нано и электронной физики. – 2018. – Т.10, № 1. – С. 01023(5).
6. Structure, optical, electrical and thermoelectric properties of solution-processed Li-doped NiO films grown by SILAR / N.P. Klochko, K.S. Klepikova, D.O. Zhadan, S.I. Petrushenko, V.R. Kopach, G.S. Khrypunov, V.M. Lyubov, S.V. Dukarov, V.O. Nikitin, M.O. Maslak, A.Yu. Zakovorotniy, A.L. Khrypunova // Materials Science in Semiconductor Processing. – 2018. – V. 83. – P. 42 – 49.
7. Nanostructured ZnO arrays fabricated via pulsed electrodeposition and coated with Ag nanoparticles for ultraviolet photosensors // N.P. Klochko, K.S. Klepikova, S.I. Petrushenko, V.R. Kopach, G.S. Khrypunov, V.E. Korsun, V.M. Lyubov, M.V. Kirichenko, S.V. Dukarov, A.L. Khrypunova // Journal of Nano-& Electronic Physics. – 2018. – V. 10, № 3. – P.03027(7) 8. Inner size effect in layered films with eutectic interaction of components / S.V. Dukarov, S.I. Petrushenko, V.N. Sukhov, I.G. Churilov, A.L. Samsonik, O.I. Skryl // Acta Physica Polonica A. – 2018. – V. 133, No 5. – P. 1186 – 1190.
9. Semitransparent p-CuI and n-ZnO thin films prepared by low temperature solution growth for thermoelectric conversion of near-infrared solar light / N.P. Klochko, K.S. Klepikova, V.R. Kopach, I.I. Tyukhov, D.O. Zhadan, G.S. Khrypunov, S.I. Petrushenko, S.V. Dukarov, V.M. Lyubov, M.V. Kirichenko, A.L. Khrypunova // Solar Energy. – 2018. – Т. 171. – С. 704 – 715.
10. Ion induced millimetre-scale structures growth on metal surfaces / O. Girka, O. Bizyukov, Y. Balkova, M. Myroshnyk, I. Bizyukov, S. Bogatyrenko // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2018. – V. 420. – P. 46 – 49.
11. Bogatyrenko S. I. Supercooling under crystallization of Bi-Sn eutectic alloy in contact with Bi, Sn and amorphous C. / S.I. Bogatyrenko, A.A. Minenkov, A.P. Kryshtal // Vacuum. – 2018. – V. 152. – P. 1 – 7.
12. Effect of size on phase transformation temperatures in Ge/Bi/Ge films / A.A. Minenkov, A.P. Kryshtal, S.I. Bogatyrenko // Journal of Alloys and Compounds. – 2018. – V. 756. – P. 50 – 56.
13. Ferromagnetic resonance in the complex of Fe3O4 nanoparticles with organic compounds. / А.S. Vakula, А.G. Belous, Т.V. Kalmykova, S.I. Petrushenko, V.N. Sukhov, S.I. Tarapov // Telecommunications and Radio Engineering. – 2018. – V. 77, №. 3. – P. 257 – 262
14. Dukarov S. V. Crystallization of the fusible component in Ag/Bi/Ag and Ag/Pb/Ag layered film systems. / S.V. Dukarov, S.I. Petrushenko, V.N. Sukhov, R.V. Sukhov // Funct. Mater.– 2018. – V. 25, N. 3. – P. 601 – 607.
15. Klochko N.P. Influence of UV Light of Extraterrestrial Solar Irradiance on Structure and Properties of ZnO Films Prepared Through Pulsed Electrochemical Deposition and via SILAR Method. / N.P. Klochko, K.S. Klepikova, S.I. Petrushenko, V.R. Kopach, G.S. Khrypunov, D.O. Zhadan, S.V. Dukarov, V.M. Lyubov, M.V. Kirichenko, S.V. Surovitskiy, A.L. Khrypunova // Journal of Nano- and Electronic physics. – 2018. – V. 10, N.6. – P. 06038.

2019 рік

1. Superplastic deformation of the AK4-1 alloy with a surface layer melted by electron pulse beam. / V.V. Bryukhovetsky , A.V. Poyda , V.P. Poyda , D.E. Milaya  // Problems of Atomic Science and Technology. – 2019. – No 2 (120). – P. 67 – 73.
2. Дислокационная кинетика при пластической деформации двумерных поликристаллов. Е.Е. Бадиян, А.Г. Тонкопряд, Е.В. Фтемов, О.В. Шеховцов // Вопросы атомной науки и техники, серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». Problems of Atomic Science and Technology. – 2019. – No 2 (120). – P. 25 – 29.
3. Effect of high doses of electron beam irradiation on structure and composition of ZnO films prepared by electrochemical and wet chemical depositions on solid and flexible substrates. / N.P Klochko, Klepikova K.S., S.I. Petrushenko, S.V. Dukarov, V.R. Kopach, I.V. Khrypunova, A.L. Khrypunova // Radiation Physics and Chemistry. – 2019. – Р. 108380.
4. Solution-produced copper iodide thin films for photosensor and for vertical thermoelectric nanogenerator, which uses a spontaneous temperature gradient. / N.P. Klochko, K.S. Klepikova, V.R. Kopach, D.O. Zhadan, V.V. Starikov, D.S. Sofronov, I.V. Khrypunova, S.I. Petrushenko, S.V. Dukarov, V.M. Lyubov, M.V. Kirichenko, S.P. Bigas, M.V. Kirichenko // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2019. – 30 (18). – Р. 17514 – 17524.
5. Semi-transparent copper iodide thin films on flexible substrates as p-type thermolegs for a wearable thermoelectric generator. / N.P. Klochko, D.O. Zhadan, K.S. Klepikova,, S. I. Petrushenko, V.R. Kopach, G.S. Khrypunov, S.V. Dukarov, A.L. Khrypunova // Thin Solid Films. – 2019. – 683. – Р. 34 – 41.
6. Development of semi-transparent ZnO/FTO solar thermoelectric nanogenerator for energy efficient glazing. / N.P. Klochko, K.S. Klepikova, V.R. Kopach, I.I. Tyukhov, V.V. Starikov, D.S. Sofronov, S.I. Petrushenko, S.V. Dukarov,. V.M. Lyubov // Solar Energy – 2019. – 184. – Р. 230 – 239.
7. Formation of Island Structures during Melting Process of Tin Films on Amorphous Carbon Substrate. / S.V. Dukarov, S.I. Petrushenko, V.M. Sukhov, I.G. Churilov // Metallofiz. Noveishie Tekhnol. – 2019. – 41. – С. 445 – 459.
Dukarov S. V., Petrushenko, S. I., Sukhov, V. N. Supercooling during crystallization of a fusible component in Cu/(Bi-Sn) multilayer films. // Materials Research Express. – 2019. – 6 (1). – Р. 016403.
8. Effect of Glow-discharge Hydrogen Plasma Treatment on Zinc Oxide Layers Prepared through Pulsed Electrochemical Deposition and via SILAR Method. / N.P. Klochko, K.S. Klepikova, S.I. Petrushenko, A.V. Nikitin, V.R. Kopach, I.V. Khrypunova, D.O. Zhadan, S.V. Dukarov, V.M. Lyubov, A.L. Khrypunova // J. Nano-Electron. Phys. – 2019. – 11(5). – Р. 05002.
9. Y2O3-MgO highly-sinterable nanopowders for transparent composite ceramics. / O.S. Kryzhanovska, N.A. Safronova, A.E. Balabanov, R.P. Yavetskiy, M.V. Dobrotvorskaya, Jiang Li, S.I. Petrushenko, A.V. Tolmachev, N.A. Matveevskaya, E.N. Shulichenko, V.Yu. Mayorov, D.Sofronov // Funct. Mater. – 2019. – 26 (4). – Р. 829 – 837.
10. V.A. Lisovskiy, R.O. Osmayev, V.D. Yegorenkov. Flat electrode diameter effect on glow discharge structure and properties. // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. – 2019. № 1. (25). – Р. 160 – 163.
11. Comparing properties of dc discharges in tubes possessing a hollow cathode or anode in an undergraduate laboratory. / V.A. Lisovskiy , D.I. Khilko, R.O. Osmayev, V.D. Yegorenkov // Eur. J. Phys. – 2019. – 40. – Р. 045203 (20 pp)

Наукові статті, що опубліковані в різноманітних наукових журналах та у вісниках.

2015 рік

1. Poyda A.V. Mechanism of superplastic deformation of high-strength aluminum alloy 1933 with bimodalstructure / A.V. Poyda, A.V. Zavdoveev, V.P. Poyda, V.V. Bryukhovetskiy, D.E. Milaya, R.V. Sukhov // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Фізика». – 2015. – №1158, В. 22. – С. 23 – 30.
2. Егоренков В.Д. Уроки Степанова. В сборнике: Константин Николаевич Степанов – классик электродинамики плазмы. Воспоминания, статьи. – Харьков, ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2015. ISBN 978-966-285-188-5. – С. 58 – 63.
3. Валійов Б.М., Єгоренков В.Д., Шишко Н.С. Класичне джерело змінного струму високої напруги:навчальний експеримент. // Проблеми сучасної освіти. Збірник науково-методичних праць. Випуск 6. – Харків. – 2015. – С. 69 – 77.
4. Computer indexing Laue diffraction pattern, the deter-mination of the crystallographic orientation of the grains relative to the main directions in the crystal and the Schmid factor for all slip systems / T.R. Zetova., E.V. Ftemov, A.G. Tonkopryad, E.E. Badiyan // Вісник ХНУ. – № 1158, серія «Фізика». – Вип. 22. – 2015. – С. 31 – 34.
5. Zetova T.R., Badiyan E.E. Extrusion and intrusion in plastically deformed copper foils. // Вісник ХНУ, серія «Фізика». – Вип. 23. – 2015. – С. 39 – 42.
6. Крышталь А.П. Определение эвтектической температуры изолированных двухфазных наночастиц Au-Ge на аморфной углеродной подложке. // ФИП. – 2015. – 13, 3. – С. 292 – 297.
7. Миненков А.А., Богатыренко С.И., Крышталь А.П. Размерная зависимость эвтектической температуры в слоистой плёночной системе Ag-Ge. // ФИП. – 2015. – Т.13, №3. – С. 383 – 389.
8. Богатыренко С.И. Взаимная растворимость компонентов в наноразмерной системе Au-Ni. // ФИП. – 2015. – Т.13, №3. – С. 313 – 317.
9. Fluctuation conductivity of hafnium doped YBa2Cu3O7-δ ceramic. / S.V. Savich, A.V. Samoilov, A.L. Samsonik, V.N. Sukhov, K.V. Tiutierieva, R.V. Vovk // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Серія «Фізика». – 2015. – В. 22, № 1158. – С. 45 – 47.

2016 рік

1. Особенности развития зернограничного проскальзывания в условиях проявления сверхпластичности в сплаве с бимодальной структурой. / А.В. Пойда, А.В. Завдовеев, В.П. Пойда, В.В. Брюховецкий, Д.Е. Милая // Доповіді НАН України. – 2016. – №2. – С. 54 – 61.
2. Superplastic deformation of highstrength aluminum alloy 1933 after hotworking. / A.V. Poyda, A.V. Zavdoveev, V.Yu. Dmitrenko, V.P. Poyda, V.V. Bryukhovetskiy, D.E. Milaya, R.V. Sukhov // Вісник ХНУ, серія «Фізика». – 2016. – В.24. – С. 24-29.
3. Переохлаждение при кристаллизации жидкой фазы легкоплавкого компонента в многослойных пленках с различным характером взаимодействия контактных пар. / С.И. Петрушенко, С.В. Дукаров, В.Н. Сухов // Журнал физики и инженерии поверхности. – 2016. – Том 1, № 3. – С. 295 – 303.
4. Переохлаждение при кристаллизации жидкой фазы легкоплавкого компонента в многослойных пленках с различным характером взаимодействия контактных пар. / С.И. Петрушенко, С.В. Дукаров, В.Н. Сухов // Журнал физики и инженерии поверхности. – 2016. – Т. 1, № 3. – С. 295 – 303.

2017 рік

1. Микола Дмитрович Пильчиков – видатний фізик, один з піонерів бездротової телеграфії та основоположник радіо керування (До 160 річниці з дня народження) // В.П. Пойда, В.І. Білецький, В.В. Нерубенко, К.І. Байрамова, М.І. Боброва, К.О. Мінаков, О.В. Семенов, О.П. Сук, Е.С. Юнаш, О.М. Меньшова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Фізика». – 2017, В.26. – С. 64 – 72.

2018 рік

1. Superplasticity of alloy 01420 t with the initial bimodal grain structure / D.E. Milaya, V.P. Poyda, V.V. Bryukhovetskiy, A.V. Poyda // Вісник ХНУ, серія «Фізика». – 2016. – В.29. – С. 29-34.