Кафедра експериментальної фізики

Кафедра експериментальної фізики
Фізичний факультет

ВИКЛАДАЧІ ТА НАУКОВЦІ

КАФЕДРА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Викладачі та науковці:
1-й ряд: Хижковий В. П.; Шурінова О. В.; Скляр В. В.; Лебедєв С. В.
2-й ряд: Дукаров С. В.; Самсонік О. Л.; Лазарєв В. І.; Пойда В. П.; Зєтова Т. Р.; Чурілов І. Г.
3-й ряд: Агафонова Н. П.; Гапон Е. В.; Дубовик В. М.; Нерубенко В. В.; Михайловський О. В.; Валійов Б. М.
4-й ряд: Шеховцов О. В.; Шарапов А. І.; Невгасимова Т. О.; Макаренко О. О.; Луценко О. О.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

  Пойда Володимир Павлович

  Завідувач кафедри експериментальної фізики, доктор технічних наук,
  професор кафедри експериментальної фізики.

  Телефон: +38 (057) 707-55-94
  Адреса: пл. Свободи 4, фізичний факультет,
  к. 3-34, 4-42, ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 61022.
  Е-mail: vladimir.poyda.hnu@gmail.com;  vppoyda@ukr.net;  volodymyr.poyda@karazin.ua
  Персональна сторінка

  Дубовик Володимир Миколайович

  Доцент кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

  Адреса: пл. Свободи 4, к. 4-41, м. Харків, 61022.
  E-mail: volodymyr.dubovyk@karazin.ua; vdubovyk3753@gmail.com
  Персональна сторінка

  Єгоренков Володимир Дмитрович

  Професор кафедри експериментальної фізики,
  доктор фізико-математичних наук.

  Телефон: +38 (057) 707-54-07 (ауд.Синельникова);
  Адреса: ХНУ імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет, пл.Свободи 6, м. Харків, 61077;
  Е-mail: yegorenkov@univer.kharkov.ua; yegorenkov@yahoo.com; volodymyr.egorenkov@karazin.ua
  Персональна сторінка

  Зєтова Тетяна Расимівна

  Старший викладач кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук

  Pобочий телефон: +38 (057) 707-52–58;
  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Е-mail: tatyana.zetova@karazin.ua , tanyazetova@gmail.com
  Персональна сторінка

  Клименко Ганна Вікторівна

  Старший викладач кафедри експериментальної фізики.

  Pобочий телефон: +38 (095) 006-32-25;
  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Е-mail: klimenkoanna16@gmail.com
  Персональна сторінка

  Лебедєв Сергій Вікторович

  Старший викладач кафедри фізики низьких температур та кафедри експериментальної фізики,
  кандидат фізико-математичних наук.

  Адресa:  пл. Свободи 4, фізичний факультет,
  к. 6-34, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, 61022.
  Телефон: +38 (057) 707-53-83 (кафедра фізики низьких температур);
  E-mail: sergii.lebediev@karazin.ua
  Персональна сторінка

  Литвинов Юрій Вікторович

  Старший викладач кафедри експериментальної фізики

  Pобочий телефон: +38 (057) 707-52–58;
  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики, к. 9-7,.
  Е-mail: litvinov_uv@ukr.net
  Персональна сторінка

  Мила Діана Євгенівна

  Старший викладач кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук.

  Pобочий телефон: +38 (057) 707-55-94, +38 (057) 707-52-58.
  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, площа Свободи, 4, ХНУ імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет.

  Е-mail: myladianay@ukr.net
  Персональна сторінка

  Ревякіна Марина Георгиївна

  Старший викладач кафедри фізики низьких температур, кандидат фізико-математичних наук.

  Телефон: +38 (057) 707-56-12 (кафедра фізики низьких температур);
  Адреса: Україна 61022 м. Харків-22 пл. Свободи 4, фізичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

  Е-mail: revyakin@ilt.kharkov.ua
  Персональна сторінка

  Скляр Вячеслав Вячеславович

  Заступник декана з виховної роботи,
  старший викладач кафедри експериментальної фізики.

  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи 4, к. 3-38
  Телефон: +38 (057) 707-56-76
  E-mail: vyacheslav.sklyar@karazin.ua
  Персональна сторінка

  Сухов Володимир Миколайович

  Доцент кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук,
  старший науковий співробітник.

  Pобочий телефон: +38 (057) 707-54-21;
  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  E-mail: vsukhov@karazin.ua; volodymyr.sukhov@karazin.ua
  Персональна сторінка

  Хижковий Василь Петрович

  Доцент-консультант кафедри експериментальної фізики.

  Pобочий телефон: +38 (057) 707-52–58;
  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики. Ауд. 4-40.
  Персональна сторінка

  Чурілов Ігор Георгійович

  Асистент кафедри експериментальної фізики.

  Pобочий телефон: +38 (057) 707-52–58;
  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики. Ауд. 3-33.
  E-mail: igor-churilov@yandex.ua, igor.churilov@karazin.ua
  Персональна сторінка

  Шеховцов Олег Валерійович

  Заступник декана фізичного факультету з загальних питань.

  Доцент кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук,
  доцент кафедри експериментальної фізики.

  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет.
  Телефон: +38 (057) 707-54-19; +38 (096) 579-05-07
  E-mail: shekhovtsov@yahoo.com, oleh_shekhovtsov@ukr.net; oleg.shekhovtsov@karazin.ua
  Персональна сторінка

  Шурінова Олена Володимирівна

  Доцент кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,
  ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707–52–58;
  E-mail: elena.v.shurinova@gmail.com, olena.shurinova@karazin.ua
  Персональна сторінка

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

   

  Завідувач учбово-експерментальної лабораторії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-54-07;


  Ільченко Ігор Петрович

  Інженер кафедри експериментальної фізики;

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,
  ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52–58;

  Лазарєв Володимир Іванович

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон:  +38 (057) 707-52-58;


  Летяго Любов Михайлівна

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-54-07;

  Персональна сторінка

  Михайловський Олексій Васильович

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52-58;


  Сідоволоса Тетяна Олегівна

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52-58

  Самсонік Олександр Лукич

  інженер кафедри експериментальної фізики;

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,
  ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52–58;

  Тимченко Ніна Терентіївна

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52-58;

  Холодяєнко Володимир Іванович

  інженер кафедри експериментальної фізики;

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,
  ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52–58;

  Янченко Володимир Миколайович

  інженер кафедри експериментальної фізики;

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,
  ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52–58;

  Луценко Олена Олексіївна

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-54-07;

  Власенко Сергій Васильович

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-54-07;

  Зубенко Надія Сергіївна

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-56-12;

  Щиголєва Світлана Олександрівна

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52-58

  Бондаренко Наталя Михайлівна

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52-58;

Гришин Юрій Євгенович

Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52-58

  Лещенко Ніна Миколаївна

  Лаборант кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-54-19;

  Набойченко Ольга Сергіївна

  Старший лаборант кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52-58;

  Янченко Тамара Григоріївна

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-54-19

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ГРУПА

  Дукаров Сергій Валентинович

  Провідний науковий співробітник НДЧ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
  кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук,
  старший науковий співробітник

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,
  ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-55-89;
  E-mail: dsv@univer.kharkov.ua
  Персональна сторінка

  Петрушенко Сергій Іванович

  Старший науковий співробітник НДЧ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,
  ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-55-89;
  E-mail: petrushenko@univer.kharkov.ua
  Персональна сторінка

  Самсонік Олександр Лукич

  Старший науковий співробітник НДЧ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,
  ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.

  Телефон: +38 (057) 707-55-89;


  Богатиренко Сергій Іванович

  старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4,
  ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-52–58;

  Невгасимов Олександр Олегович

  Інженер 1 категорії кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

  Адресa:  61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна,
  фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики.
  Телефон: +38 (057) 707-55-89;