Кафедра експериментальної фізики

Кафедра експериментальної фізики
Фізичний факультет

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
   Кафедра експериментальної фізики фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна під тією чи іншою назвою функціонує в університеті понад 200 років.


   Науково-педагогічні працівники, інженери та лаборанти кафедри експериментальної фізики дають вагомий внесок у підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів, які навчаються на фізичному факультеті, бакалаврів та магістрів, які проходять навчання на факультеті радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, а також бакалаврів, які навчаються на медичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
   Кафедра експериментальної фізики забезпечує виконання студентами, які навчаються фізичному факультеті та на факультеті радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, лабораторних навчальних досліджень за такими розділами загального фізичного практикуму: механіка, молекулярна фізика, електрика і магнетизм, оптика, атомна фізики, ядерна фізика та фізика елементарних частинок. Студенти медичного факультету виконують під керівництвом викладачів кафедри експериментальної фізики лабораторні роботи з медичної та біологічної фізики.
   У даний час кафедра експериментальної фізики, історія якої тісно пов’язана з історією фізичного кабінету Харківського університету, має у своєму складі Навчально-експериментальну лабораторію, працівники якої забезпечують показ лекційних демонстрацій під час читання лекцій студентам із різних розділів загальної фізики у аудиторії імені К. Д. Синельникова.
   Викладачі кафедри здійснюють видання навчальних та навчально-методичних посібників, публікують статті в яких розглядається методика проведення занять із загальної фізики та шкільної фізики, а також методика дистанційного навчання.
Науковці та науково-педагогічні працівники кафедри проводять наукові дослідження за різними розділами фізики твердого тіла та інших розділів фізики. Результати своїх досліджень вони публікують у наукових журналах з імпакт-фактором та у фахових наукових журналах, доповідають їх на міжнародних наукових конференціях.
   Кафедра експериментальної фізики є опорною кафедрою фізики серед кафедр ЗВО, що входять до Харківського університетського консорціуму.
   Працівники кафедри експериментальної фізики беруть участь у проведенні різноманітних профорієнтаційних заходів, зокрема: турнірів юних фізиків і юних винахідників, Днів відкритих дверей ХНУ імені В.Н. Каразіна, Наукового пікніка, Ночі науки.