Кафедра експериментальної фізики

Кафедра експериментальної фізики
Фізичний факультет

НАВЧАЛЬНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

   У даний час кафедра експериментальної фізики, історія якої тісно пов’язана з історією фізичного кабінету Харківського університету, має у своєму складі Навчально-експериментальну лабораторію, яка відіграє надзвичайно важливу роль у підготовці фахівців на фізичному факультеті.
   Основними завданнями Навчально-експериментальної лабораторії на даний час є такі:
      - підготовка та проведення фізичних та комп’ютерних лекційних демонстрацій за замовленням викладачів кафедри експериментальної фізики та загальної фізики під час читання ними лекцій з різних розділів загальної фізики у аудиторії імені К. Д. Синельникова (АС);
      - забезпечення інших лекційних курсів та різноманітних заходів, які проводяться в АС комп’ютерною, проекційною та звукопідсилюючою апаратурою;
      - технічний контроль та регламентні роботи для підтримки у робочому стані приміщень та обладнання АС;
      - технічна та методична підтримка співробітників кафедри при їх роботі щодо створення нових лекційних демонстрацій;
      - забезпечення для викладачів кафедри та факультету можливості мати в АС свої бази навчальних матеріалів у електронному вигляді;
      - розробка нових і вдосконалення існуючих лекційних демонстрацій та їх відеозаписів;
      - ведення і постійне поповнення каталогу лекційних демонстрацій, їх відеозаписів та навчальних фільмів, які є в фондах лабораторії;
      - підтримання приладів та обладнання, що використовуються для показу лекційних демонстрацій, у робочому стані;
      - створення електронної бібліотеки з питань методики постановки та показу лекційних демонстрацій;
консультування викладачів, вчителів, слухачів Факультету підвищення кваліфікації, студентів та учнів з питань методики постановки та показу лекційних демонстрацій;
      - технічне забезпечення засідань спеціалізованої вченої ради під час захистів кандидатських і докторських дисертацій, засідань Вченої ради фізичного факультету та різноманітних наукових конференцій, інших заходів, які проходять в АС;
      - популяризація фізичних знань серед школярів та студентів м. Харкова та Харківської області.
   На даний час колекція демонстраційних фізичних приладів, серед яких є і старовинні, а також різноманітних демонстраційних установок, які використовуються у Навчально-експериментальній лабораторії для показу лекційних демонстрацій, становить понад 1700 екземплярів. Усі демонстрації поділені на такі тематичні групи: Механіка, Механіка рідин і газів, Електрика і магнетизм, Коливання і хвилі, Молекулярна фізика, Оптика, Будова речовини.
   Лектори, які читають лекції із загальної фізики, мають можливість використати понад 600 натурних демонстрацій та велику кількість відеофільмів і відеофрагментів із різних розділів фізики.

Старовинні фізичні прилади з колекції музею Навчально-експериментальної лабораторії кафедри експериментальної фізики.

   Основною аудиторією для проведення лекційних занять із загальної фізики на фізичному факультеті є АС. Центральну частину фронтальної стіни в АС займає електрифікована дошка і великий екран з підвищеною відбивною здатністю. В АС є пульт керування освітленням, шторами вікон та конденціонером. Наявним є повний набір комп’ютерного, відео та звукового супроводження: сучасної проекційної, аудіо-, відео- та іншої цифрової техніки, що забезпечує:
      1. Показ на великому відбивному екрані з використанням проекційної апаратури кольорових статичних та динамічних зображень, рисунків, схем, фотографій, слайдів комп’ютерних презентацій, а також відеозаписів.
      2. Гучномовне відтворення через сучасні високоякісні акустичні системи мови викладача, звукового супроводу вказаних вище програм від відеомагнітофона, DVD плеєра чи комп’ютера, а також музичних чи мовленнєвих записів від магнітофона чи CD-ROM.
      3. Підключення персонального комп’ютера до ресурсів Internet.
Завдяки цьому АС є однією із найбільш затребуваних аудиторій у Харківському університеті.

В аудиторії імені К. Д. Синельникова

Співробітники Навчально-експериментальної лабораторії

Завідувач лабораторії
Валійов Б.М. (1945р.-2021р.)

Лекційні демонстратори інженери 1 категорії


Луценко Олена Олексіївна.


Власенко Сергій Васильович.

   Завідувач лабораторії (до січня 2021р.) Валійов Борис Михайлович у співавторстві з співробітниками кафедри та фізичного факультету розробив і виготовив, а також вдосконалив більш ніж 400 лекційних демонстрацій з різних розділів загальної фізики, які впроваджені в навчальний процес факультету та університету. У співавторстві Б. М. Валійов опублікував понад 70 наукових публікацій з методики навчального лекційного експерименту в Україні, в близькому та в далекому зарубіжжі. Він є також співавтором 23 раціоналізаторських пропозицій. Був керівником 38 студентських курсових та дипломних робіт, 5-х МАНівських та більш ніж 30 наукових праць у «Малому каразінському університеті». Нагороджений Срібною медаллю ВДНГ СРСР і багатьма Дипломами 1-3 ступенів та Грамотами за експозиції авторських розробок натурних лекційних демонстрацій на різноманітних республіканських та міжвузівських виставок виставках. Член Ради фізичного факультету. З 1979 р. Валійов Б. М. активно займається профорієнтаційною роботою серед учнів загальноосвітніх шкіл міста Харкова та Харківської області.
   З лекцією Б.М. Валійова «Унікальні фізичні експерименти», прочитаною ним на засіданні Науково-популярного лекторію у ХНУ імені В.Н.Каразіна Intellect Networking, можна ознайомитись за посиланням https://www.youtube.com/
і додатково за посиланням https://www.youtube.com/.


(1)


(2)


(3)
Валійов Б.М. показує досліди, які демонструють роботу трансформатора Тесли (1), закон збереження моменту імпульсу твердого тіла (2) та фізичні властивості високотемпературного надпровідника – кристалів купрату ітрію (3). YBa2Cu3O7-x

Приклади відеозаписів лекційних демонстрацій, розроблених в Навчально-експериментальній лабораторії, можна переглянути тут:

 

«Кип'ятильник» Франкліна

 

Трансформатор Тесла в дії

 

Каченя, що п’є

 

Перетворення світлової енергії в механічну

 

Фігури Ліхтенберга

 

Ртутне серце

 

Периметричний гіроскоп

 

Осередки Бенара

 

Кипіння границі розділу двох середовищ

 

Високотемпературна надпровідність (левітація)

 
 

Фігури Хладні