Кафедра експериментальної фізики

Кафедра експериментальної фізики
Фізичний факультет

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

   Кафедра експериментальної фізики дає вагомий внесок у підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів, які навчаються на фізичному факультеті, бакалаврів та магістрів, які проходять навчання на факультеті радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, а також бакалаврів, які навчаються на медичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
   Перелік навчальних дисциплін, які на даний час викладають науково-педагогічні працівники кафедри.
Механіка. Загальний практикум із фізики, з механіки. Молекулярна фізика. Загальний практикум із фізики, з молекулярної фізики. Електрика і магнетизм. Загальний практикум із фізики, з електрики і магнетизму. Оптика. Загальний практикум із фізики, з оптики. Фізика атома. Фізика ядра і елементарних частинок. Загальний практикум із фізики, з фізики атома, фізики ядра і елементарних частинок. Властивості конденсованих середовищ при низьких температурах. Фізика-механіка. Фізика-молекулярна. Фізика-електрика і магнетизм. Фізика-оптика. Фізика-атомна і ядерна. Фізика 1. Фізика 2. Медична та біологічна фізика. Основи екології та охорони праці. Організація навчального процесу та методика викладання фізики у вищій школі. Методика викладання фізики. Планування, організація і проведення наукових досліджень та навчальних занять.

   Особливості дистанційного вивчення різних розділів курсу загальної фізики під час карантину (методичні рекомендації студентам)

1. Графік консультацій викладачів 2020/2021 н.р.
2. Додаток 2 до наказу № 0202-1/260 від « 7 » серпня 2020р.

   Робочі програми, завдання для самостійної роботи студентів та зразки завдань, які використовуються при проведенні проміжного та підсумкового контролю знань.

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Бакалавратура
Освітньо-професійні програми: «Фізика», «Астрономія».
1 курс

1. Механіка

   

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Механіка» для освітньої програми «Фізика»
2. Робоча програма навчальної дисципліни «Механіка» для а освітньої програми «Астрономія»
3. Завдання для самостійної роботи із навчальної дисципліни «Механіка»
4. Теми практичних занять із навчальної дисципліни «Механіка»
5. Зразок виконання контрольної роботи №1
6. Зразок завдання контрольної роботи №2
7. Зразок Екзаменаційного завдання
8. Загальний практикум з механіки

2. Молекулярна фізика

   

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Молекулярна фізика» для освітньої програми «Фізика»
  2. Робоча програма навчальної дисципліни «Молекулярна фізика» для освітньої програми «Астрономія»
  3. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Молекулярна фізика»
  4. Теми практичних занять із навчальної дисципліни «Молекулярна фізика»
  5. Зразок завдання контрольної роботи № 1
  6. Зразок завдання контрольної роботи № 2
  7. Зразок Екзаменаційного завдання
  8. Загальний практикум з молекулярної фізики
  9. Тести відкритої форми (компетнтністні запитання та завдання) для самоконтролю якості засвоєння теоретичного матеріалу навчальної дисципліни ''МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА'' в умовах дистанційного навчання

  3. Основи екології та охорони праці

   1. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології та охорони праці» для освітніх програм «Фізика» і «Астрономія»
   2.Зразок завдання для семестрового підсумкового контролю 1
   3. Зразок завдання для семестрового підсумкового контролю 2
   4. Зразок тем рефератів з дисципліни


2 курс

1. Електрика і магнетизм

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Електрика і магнетизм» для освітньої програми «Фізика»
  2. Робоча програма навчальної дисципліни «Електрика і магнетизм» для освітньої програми «Астрономія»
  3. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електрика та магнетизм» для освітніх програм «Фізика» і «Астрономія»
  4. Зразок завдання контрольної роботи № 1
  5. Зразок завдання контрольної роботи № 2
  6. Зразок Екзаменаційного завдання
  7. Загальний практикум з електрики та магнетизму для освітньої програми «Фізика»
  8. Загальний практикум з електрики та магнетизму для освітньої програми «Астрономія»

2. Оптика

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Оптика» для освітньої програми «Фізика»
  2. Робоча програма навчальної дисципліни «Оптика» для освітньої програми «Астрономія»
  3. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Оптика» для освітніх програм «Фізика» і «Астрономія»
  4. Зразок завдання контрольної роботи № 1
  5. Зразок завдання контрольної роботи № 2
  6. Зразок Екзаменаційного завдання
  7. Загальний практикум з «Оптики» для освітньої програми «Фізика»,«Астрономія»


3 курс

1. Фізика атома

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика атома» для освітньої програми «Фізика»
  2. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика атома» для освітньої програми «Астрономія»
  3. Теми семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни «Фізика атома» для освітніх програм «Фізика» і «Астрономія»
  4. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізика атома»
  5. Зразок завдання контрольної роботи № 1
  6. Зразок завдання контрольної роботи № 2
  7. Зразок Екзаменаційного завдання

2. Фізика ядра і елементарних частинок

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика ядра та елементарних часток» для освітньої програми «Фізика»
  2. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика ядра та елементарних часток» для освітньої програми «Астрономія»
  3. Теми практичних занять із навчальної дисципліни «Фізика атома»
  4. Завдання для самостійної роботи із навчальної дисципліни «Фізика ядра»
  5. Зразок завдання контрольної роботи №2
  6. Загальний практикум з фізики атома, фізики ядра і елементарних частинок для освітньої програми «Фізика»
  7. Загальний практикум з фізики атома, фізики ядра і елементарних частинок для освітньої програми «Астрономія»


4 курс

   

Магістратура (фізичний факультет)
Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми: «Фізика», «Астрономія та космічна інформатика».

1 курс

1. Організація навчального процесу та методика викладання фізики у вищій школі

  1. Робоча программа навчальної дисципліни «Організація навчального процесу та методика викладання фізики у вищій школі», ОПП «Фізика»
  2. Робоча программа навчальної дисципліни «Організація навчального процесу та методика викладання фізики у вищій школі», ОНП «Фізика»
  3. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація навчального процесу та методика викладання фізики у вищій школі»
  4. Зразок Екзаменаційного білета

2. Організація навчального процесу та методика викладання фізики та астрономії у вищій школі»

  1.Робоча программа навчальної дисципліни «Організація навчального процесу та методика викладання фізики та астрономії у вищій школі», ОПП «Астрономія та космічна інформатика»
  2. Робоча программа навчальної дисциплыни «Організація навчального процесу та методика викладання фізики та астрономії у вищій школі», ОНП «Астрономія та космічна інформатика»
  3. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація навчального процесу та методика викладання фізики та астрономії у вищій школі»
  4. Зразок Екзаменаційного білета


Освітньо-наукова програма «Фізика та астрономія»

Аспіранти 2 року навчання
«Планування, організація і проведення наукових досліджень та навчальних занять»


ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, БІОМЕДИЧНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Бакалавратура

1 курс

1. Фізика-механіка

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Механіка» для освітньої програми «Радіофізика і електроніка та біофізика»
2. Зразок виконання контрольної роботи №1
3. Зразок завдання контрольної роботи №2
4. Зразок Екзаменаційного завдання

2. Фізика-молекулярна

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика-Молекулярна» для освітньої програми «Радіофізика і електроніка та біофізика»
2. Зразок виконання контрольної роботи №1
3. Зразок завдання контрольної роботи №2
4. Зразок Екзаменаційного завдання


2 курс

1. Фізика-електрика і магнетизм

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Електрика і магнетизм» для освітньої програми «Радіофізика і електроніка та біоматеріали»
  2. Теми семінарських та практичних занять
  3. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електрика та магнетизм» для освітньої програми «Радіофізика і електроніка та біоматеріали»
  4. Зразок завдання контрольної роботи № 1
  5. Зразок завдання контрольної роботи № 2
  6. Зразок Екзаменаційного завдання
  7. Загальний практикум з електрики та магнетизму

2. Фізика-оптика

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Оптика» для освітньої програми «Радіофізика і електроніка та біоматеріали»
  2. Теми семінарських та практичних занять
  3. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Оптика» для освітньої програми «Радіофізика і електроніка та біоматеріали»
  4. Зразок завдання контрольної роботи № 1
  5. Зразок завдання контрольної роботи № 2
  6. Зразок Екзаменаційного завдання


3 курс

1. Фізика-атомна і ядерна

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика Атомна і Ядерна» для освітньої програми «Радіофізика і електроніка та біоматеріали»
  2. Теми семінарських та практичних занять
  3. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізика Атомна і Ядерна» для освітньої програми «Радіофізика і електроніка та біоматеріали»
  4. Зразок завдання контрольної роботи № 1
  5. Зразок завдання контрольної роботи № 2
  6. Зразок Екзаменаційного завдання
  7. Загальний практикум з оптики.

Освітньо-професійна програма «Мікро та наносистемна техніка»

1 курс

1. Фізика (частина 1)

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика (Механіка і молекулярна фізика)»

2. Фізика (частина 2)

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика (електрика та магнетизм)»
  2. Зразок завдання контрольної роботи № 1
  3. Зразок завдання контрольної роботи № 2

2 курс

1. Фізика

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна фізика: оптика, фізика атома та атомних явищ, фізика ядра і елементарних частинок»
  2. Зразок завдання контрольної роботи № 1
  3. Зразок завдання контрольної роботи № 2
  4. Зразок Екзаменаційного завдання

Магістратура

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програми: «Прикладна фізика. Біофізика»

1 курс

1. Методика викладання фізики

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фізики»
  2. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика викладання фізики»
  3. Теми практичних занять
  4. Зразок Екзаменаційного білета


Медичний факультет

Бакалавратура
Освітньо-професійна програма «Лікарська справа»
1 курс

1. Медична та біологічна фізика

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Медична та біологічна фізика»
  2. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Медична та біологічна фізика»
  3. Приклад завдання контрольної роботи №1
  4. Приклад завдання контрольної роботи №2
  5. Перелік питань підсумкового контролю


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА ВИДАВНИЧА РОБОТА

Нормативні, навчально-методичні та наукові видання,
авторами яких є науково-педагогічні та наукові працівники кафедри експериментальної фізики

Стандарти вищої освіти
   У розробленні стандартів вищої освіти брали активну участь завідувачі кафедри експериментальної фізики професори Андронов В. М., Лебедєв В. П., Пойда В.П.

   Проф. Андронов В. М. був одним з розробників 2-х Державних галузевих стандартів вищої освіти, які регламентували підготовку бакалаврів за напрямами підготовки «фізика» та «педагогічна освіта» (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика»), а проф. Лебедєв В. П. був одним із розробників Державного галузевого стандарту вищої освіти з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «фізика». Під керівництвом проф. Пойди В.П. був розроблений Стандарт вищої освіти України бакалавра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія (режим доступу https://mon.gov.ua) та проєкт Стандарту вищої освіти України магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.

Навчальні посібники з грифами Міністерства освіти України та Міністерства освіти і науки України:

   1. Фізичний практикум. Електрика і магнетизм: Навчальний посібник. Андронов В. М.
Іванов Є.Д., Пойда В.П., Дубовик В.М., Сухов В.М. – К.: ІСДО, 1995. - 240 с.
   2. Рязанов О.М., Андронов В.М., Пойда В.П. Фізичний практикум. Атомна фізика. Навчальний посібник. – Харків. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2001. – 127 с.
   3. Практикум з фізики низьких температур: Навчальний посібник / М.О. Оболенський, В.І. Білецький, А.А. Завгородній, В.В. Козинець, В.П. Лебедєв. – Частина 1. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 132 с.
   4. Дубовик В.М., Сухов В.М. Лекції з молекулярної фізики та термодинаміки : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 160 с. лист №1/11-530 Х.:  ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. –96с.

Навчальні посібники:

   1. Хижковий В.П. Альбом ілюстрацій до курсу «Охорона праці в галузі»: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 100 с.
   2. Пойда В.П. Загальна фізика: механіка: конспекти лекцій: навчальний посібник. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 280 с.
   3. Дубовик В.Н., Лебедев В.П. Физика атома и атомних явлений: учебное пособие для студентов физических специальностей университетов. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 252 с.
   4. Дубовик В.Н., Лебедев В.П. Физика атома и атомных явлений. Учебное пособие для студентов физических специальностей университетов. – Харьков, ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 250 с.
   5. Размерные эффекты при смачивании в конденсированных пленках / Н.Т. Гладких, С.В. Дукаров, А.П. Крышталь, Р.В. Сухов, В.И. Фареник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 96 с.
   6 Дубовик В.М. Розв’язання задач з атомної фізики в курсі загальної фізики. Навчальний посібник для студентів фізичних фахів університетів. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 190 с.
   7. Іванов Є.Д., Дубовик В.М., Сухов В.М., Лебедєв В.П. Розв’язання задач з електрики та магнетизму в курсі загальної фізики. Навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 308 с.
   8. Дубовик В.М., Сухов В.М. Лекції з механіки. Навчальний посібник для студентів фізичних фахів університетів. – Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 54 с.
   9. Фазові перетворення у нанорозмірних системах: навчальний посібник / С.В. Дукаров, С.І. Петрушенко, Р.В. Сухов, В.М. Сухов. – Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1019. – 120 с.

Навчально-методичні посібники:

   1. Иванов Е.Д., Сухов В.Н. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. – Харьков, ХНУ имени В.Н. Каразина, 2004. – 58 с.
   2. Иванов Е.Д., Сухов В.Н., Чурилов И.Г. Оценки погрешностей результатов электрических измерений. – Харьков, ХНУ имени В.Н. Каразина, 2005. – 64 с.
   3. Пойда В.П., Хижковий В.П. Методичні інструкції щодо виконання віртуальних лабораторних робіт з оптики. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 68 с.
   4. Пойда В.П., Хижковий В.П. Методичні інструкції щодо виконання віртуальних лабораторних робіт із механіки. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 82 с.
   5. Методичні інструкції щодо виконання експериментальних лабораторних робіт із механіки в умовах кредитно-модульної системи навчання. / Укладачі: В.П. Пойда, В.М. Юнаш, Е.В. Гапон, В.В. Скляр, В.П. Лебедєв, В.П. Хижковий. За загальною редакцією В. П. Пойди. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 106 с.
   6. Иванов Е.Д., Сухов В.Н., Чурилов И.Г. Физический практикум «Электричество и магнетизм». Электроизмерительные приборы и электрические измерения. – Харьков, ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. – 141 с.
   7. Лабораторний практикум з оптики. Частина перша. / Укладачі: В.П. Пойда, В.П. Хижковий. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2008. – 85 с.
   8. Лабораторний практикум з оптики. Частина друга. / Укладачі: В.П. Пойда, В.П. Хижковий. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 72 с.
   9. Методичні рекомендації та дидактичні матеріали для підготовки до складання державного екзамену з фізики бакалаврами з напрямом підготовки 6.070100 – фізика. Навчально-методичний посібник. / Укладачі: В.М. Дубовик, В.Д. Єгоренков, О.М. Єрмолаєв, А.А. Завгородній, В.П. Лебедєв, В.О. Летяго, В.П. Пойда, Г.І. Рашба, А.І. Шарапов; за загальною редакцією В.П. Лебедєва, О.М. Єрмолаєва, А.А. Завгороднього. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 36 с.
   10. Самостійна робота студентів з вивчення механіки. Методичні рекомендації. / Укладачі: В.П. Пойда, О.В. Шеховцов, В.П. Хижковий, В.М. Сухов. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 80 с.
   11. Державний екзамен з фізики за напрямом підготовки фахівців 6.040203 – фізика. Методичні рекомендації та дидактичні матеріали. / Укладачі: В.М. Дубовик, В.Д.  Єгоренков, О.М. Єрмолаєв, А.А. Завгородній, В.П. Лебедєв, В.О. Летяго, В.П. Пойда, Г.І. Рашба, А. І. Шарапов; за загальною редакцією В.П. Лебедева, О.М. Єрмолаєва, А.А. Завгороднього. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 40 с.
   12. Ольховик Л.П., Шурінова О.В., Кришталь О.П. Отримання та дослідження властивостей нано- і мікрокристалічних порошкових феритових матеріалів. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 54 с.
   13. Лабораторний практикум з оптики. Частина третя. / Укладачі: В.П. Пойда, В.П. Хижковий. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 82с.
   14. Методические рекомендации к выполнению экспериментальных лабораторних работ по молекулярной физике / Составители: В.П. Пойда, В.В. Скляр, Э.В. Гапон, О.В. Шеховцов; Т.О. Невгасимова; под общей редакцией В.П. Пойды. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 111 с.
   15. Методичні вказівки щодо виконання віртуальних лабораторних робіт з атомної та ядерної фізики / Укладачі: В.П. Пойда, В.М. Дубовик, Д.Є. Мила. – Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 54 с.

 

 

 

 

Дистанційні курси

   1. Дубовик В.М. Дистанційний курс «Оптика» для студентів фізичного факультету, факультету РБЕКС, а також для студентів медичного факультету, які вивчають медичну фізику. Сертифікат ХНУ імені В.Н. Каразіна № 0207-986 від 11.04.2018.
   2. Шурінова О.В., Клименко А.В. Дистанційний курс «Екеологія та основи екології» для студентів фізичного факультету.
   3. Ванькевич О.В., Дубовик В.М., Пахомова І.М., Таранова І.А. Дистанційний курс «Підготовка до ЗНО – Фізика». Для випускників середніх навчальних закладів.


Наукові монографії

   1. Капиллярные свойства островковых пленок и малых частиц; монография. / Н.Т. Гладких, С.В. Дукаров, А.П. Крышталь, В.И. Ларин, В.Н. Сухов. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 212 с.

Розділи в монографіях

   1. Petrushenko S.I., Dukarov S.V., Bloshenko Z.V., Churilov I.G., Sukhov V.N. Effect of temperature on the growth of pores in binary Bi/Sn films, Book Chapter in Lecture Notes in Mechanical Engineering, Advances in Thin Films, Nanostructured Materials, and Coatings, 2019. – Р. 159-167). Springer, Singapore (Scopus).
2. Dukarov S.V., Petrushenko S.I., Miroshnychenko V.V., Nevgasimov O.O., Sukhov V.N. Effect of temperature on phase formation in thin bilayer Ni/GaAs films, Book Chapter in Lecture Notes in Mechanical Engineering, Advances in Thin Films, Nanostructured Materials, and Coatings, 2019. – Р. 297-307. Springer, Singapore. (Scopus).

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт на фізичних практикумах кафедри експериментальної фізики

Експериментальні лабораторні роботи

Загальний практикум із фізики, з механіки

 

Методичні інструкції щодо виконання експериментальних лабораторних робіт з механіки в умовах кредитно-модульної системи навчання. / Укладачі: В. П. Пойда, В. М. Юнаш, Е. В. Гапон, В. В. Скляр, В. П. Лебедєв, В. П. Хижковий. За загальною редакцією В. П. Пойди. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 106 с.

Завантажити: mechanics.pdf

 

Загальний практикум із фізики, з молекулярної фізики

 

Методические рекомендации к выполнению экспериментальных лабораторних работ по молекулярной физике / Составители: В. П. Пойда, В. В. Скляр, Э. В. Гапон, О. В. Шеховцов; Т. О. Невгасимова; под общей редакцией В.П. Пойды. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 111 с.

Завантажити: m_o_07.pd

Загальний практикум із фізики, з електрики і магнетизму.

image description

 

Фізичний практикум. Електрика і магнетизм.

Завантажити: m_o_03.pdf

 

Загальний практикум із фізики, з оптики.

 

Лабораторний практикум з оптики. Частина перша. / Укладачі: В. П. Пойда, В.П. Хижковий. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2008. – 85 с.

Завантажити: m_o_01.pdf

 

 

Лабораторний практикум з оптики. Частина друга. / Укладачі: В. П. Пойда, В. П. Хижковий. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 72 с.

Завантажити: m_o_02.pdf

 

 

Лабораторний практикум з оптики. Частина третя. / Укладачі: В.П. Пойда, В.П. Хижковий. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 82с.

Завантажити: m_o_06.pdf

 

Загальний практикум із фізики, з фізики атома, фізики ядра і елементарних частинок.

 

Фізичний практикум з фізики атома

Завантажити: m_o_05.pdf

 

 

 

Фізичний практикум з атомної та ядерної фізики

Завантажити: m_o_04.pdf

 

Інструкція з техніки безпеки
Дозиметрия
Назви лабораторних робіт
Література
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №17
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №18
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №18_a
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №20
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №20_a
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №21
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №22
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №31
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №32

Лабораторні роботи з медичної та біологічної фізики

 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт із медичної та біологічної фізики

Віртуальні лабораторні роботи
(Видається для користування безпосередньо на практикумі.)

Методичні вказівки до виконання віртуальних лабораторних робіт із механіки, з молекулярної фізики, з оптики, з атомної та ядерної фізики видаються для користування безпосередньо на відповідних практикумах.